III Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Współcześnie o konsumpcjonizmie. Dylematy i paradoksy

Lublin/online, 14 maja 2021 r.
 

Przedłużona rejestracja trwa do 11 maja 2021 r.
Szanowni Państwo,
bardzo miło nam poinformować o współpracy Wydawnictwa Naukowego TYGIEL oraz Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Osoby, które chcą wydać swój rozdział w monografii naukowej pt. „Współcześnie o konsumpcjonizmie. Dylematy i paradoksy” wydanej przez Wydawnictwo Naukowe TYGIEL oraz Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach – podmiot uwzględniony w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe z dnia 29 września 2020 r. –  prosimy o przesłanie maila wraz z informacją o zainteresowaniu dołączenia do wyżej wymienionej monografii. Planuje się, że wydanie nastąpi w  późniejszym terminie tj. 30 czerwca 2022 r.

Monografia będzie wydana pod redakcją dr Agnieszki Roguskiej i dr Alicji Antas-Jaszczuk.

 

W związku z licznymi prośbami, jak i obecną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną informujemy, że udział w Konferencji będzie możliwy zarówno w formie stacjonarnej, jak i zdalnej. Szczegóły w menu informacje w poszczególnych zakładkach.

• dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów
• aktualna i ważna tematyka
• prace badawcze i przeglądowe
• wartościowe wykłady specjalne
• wystąpienia ustne oraz prezentacje posterów
• publikacja rozdziałów
• profesjonalna obsługa i organizacja wydarzenia

Rozwój cywilizacji, wzrost dostępności do niezliczonej liczby dóbr i usług przyczynia się do rosnącej liczby zachowań o charakterze konsumenckim. Coraz częściej koncentrujemy się na tym by „mieć” niż „być”. Rosnąca skala zjawiska konsumpcjonizmu społecznego skłania Nas do refleksji i podjęcia rozważań w tym aspekcie. Chcemy poruszyć zagadnienia, które mają znaczenie dla współczesnego człowieka i rozwoju społeczeństwa, a często są nieuświadomione.

Celem konferencji jest interdyscyplinarna analiza zjawiska konsumpcjonizmu społecznego, wskazanie jego mocnych i słabych aspektów oraz określenie czynników, które z jednej strony przyczyniają się do powstawania nierówności społecznych a z drugiej do wzrostu świadomości konsumenckiej i poprawy jakości życia. Organizacja wydarzenia przyczyni się nie tylko do określenia problemów współczesnego społeczeństwa w kontekście konsumpcjonizmu, ale także do wskazania ewentualnych sposobów i możliwości ich rozwiązywania. Będzie to także doskonała okazja do wymiany myśli, poglądów i prezentacji swoich wyników badań.

Podczas Konferencji uczestnicy będą mieli okazję wysłuchania wystąpień Gości Honorowych, zaprezentowania swoich przemyśleń/badań w formie wystąpienia ustnego i/lub posteru oraz publikacji rozdziału w monografii naukowej.

 

 Do udziału w Konferencji zapraszamy przedstawicieli środowisk socjologicznych, psychologicznych, filozoficznych, politologicznych, społecznych, ekonomicznych i prawnych (ochrona praw konsumenta) oraz osób zainteresowanych poruszaną podczas wydarzenia tematyką, w tym:
• pracowników naukowych,
• doktorantów i studentów,
• przedstawicieli urzędów i instytucji ochrony interesów i praw konsumentów, inspekcji handlowych, federacji i stowarzyszeń konsumentów, organizacji pozarządowych,
• praktyków zainteresowanych zagadnieniami prezentowanymi podczas Konferencji

Poruszana tematyka:
• rozwój konsumpcjonizmu (konsumpcjonizm na tle historycznym) i jego przejawy,
• konsumpcjonizm w kontekście wychowania i przemian edukacyjnych,
• charakterystyka potrzeb współczesnego społeczeństwa,
• sylwetka współczesnego konsumenta, tendencje w zachowaniach współczesnych konsumentów,
• konsumpcjonizm a wartości w kontekście społecznym i rodzinnym, wartość człowieka w dobie konsumpcjonizmu (materialny egoizm), konsumpcjonizm a materializm, kultura konsumpcji a więzi społeczne, wartości duchowe a materialne,
• perspektywy rozwoju poprzez konsumpcjonizm, jakość życia obecnych i przyszłych pokoleń,
• konsumpcjonizm w kontekście zasobów ludzkich (marnotrawienie zasobów ludzkich, czasu itp.), konsumpcjonizm a środowisko naturalne,
• konsumpcjonizm a uzależnienia,
• ochrona praw konsumenta (konsumeryzm),
• mass media jako lokomotywa napędzająca rynek konsumencki,
• rola marketingu i reklamy w konsumpcjonizmie,
• konsumpcja trwała i zrównoważona.


Gośćmi Honorowymi Konferencji będą:


dr hab. Joanna Mysona Byrska, prof. UPJPII – Katedra Filozofii Społecznej i Polityki, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Tytuł wystąpienia: Ucieczka ze społeczeństwa konsumpcji

Krzysztof Ostafiński – dyrektor Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem
Tytuł wystąpienia: Konsumpcjonizm, a zjawisko zadłużenia na podstawie danych zgromadzonych w Biurze Informacji Kredytowej i Biurze Informacji Gospodarczych InfoMonitor

Jeśli chcesz na bieżąco otrzymać powiadomienie dotyczące organizowanej Konferencji, zostaw proszę swojego maila w formularzu poniżej.

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Współcześnie o konsumpcjonizmie. Abstrakty

Redakcja:
Beata A. Nowak
Agnieszka Pytka
[link]


Patronat Honorowy

 
 


Patronat Medialny

 
 


Organizatorzy

 
 
Facebook