III Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Współcześnie o konsumpcjonizmie. Dylematy i paradoksy

Lublin, 9 maja 2020 r.

Szanowni Państwo,
w związku ze stanem epidemii w kraju jesteśmy zmuszeni do zmiany terminu Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Współcześnie o konsumpcjonizmie. Dylematy i paradoksy”.

Nowy termin wydarzenia uzależniony będzie od sytuacji sanitarno-epidemiologicznej w kraju. O nowej dacie poinformujemy Państwa najszybciej jak to możliwe. Bardzo przepraszamy za zaistniałą sytuację, pomimo że nie jest ona od nas zależna.

Prace nad publikacją rozdziałów do monografii naukowych będą przebiegać zgodnie z przyjętym harmonogramem. Prosimy o przesyłanie prac oraz oświadczeń autorów we wskazanym na stronie terminie. Publikacja ukaże się (online) we wrześniu 2020 roku. Termin nadsyłania prezentacji również ulegnie zmianie. Wszystkie Państwa zgłoszenia zachowują swoją ważność i przechodzą na nowy termin Konferencji.

Prosimy o wyrozumiałość. Niemniej jednak jesteśmy do Państwa dyspozycji, zarówno mailowo, jak i telefonicznie.

z poważaniem,
Kamil Maciąg
Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL

• dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów
• aktualna i ważna tematyka
• prace badawcze i przeglądowe
• wartościowe wykłady specjalne
• wystąpienia ustne oraz prezentacje posterów
• publikacja rozdziałów
• profesjonalna obsługa i organizacja wydarzenia

Rozwój cywilizacji, wzrost dostępności do niezliczonej liczby dóbr i usług przyczynia się do rosnącej liczby zachowań o charakterze konsumenckim. Coraz częściej koncentrujemy się na tym by „mieć” niż „być”. Rosnąca skala zjawiska konsumpcjonizmu społecznego skłania Nas do refleksji i podjęcia rozważań w tym aspekcie. Chcemy poruszyć zagadnienia, które mają znaczenie dla współczesnego człowieka i rozwoju społeczeństwa, a często są nieuświadomione.

Celem konferencji jest interdyscyplinarna analiza zjawiska konsumpcjonizmu społecznego, wskazanie jego mocnych i słabych aspektów oraz określenie czynników, które z jednej strony przyczyniają się do powstawania nierówności społecznych a z drugiej do wzrostu świadomości konsumenckiej i poprawy jakości życia. Organizacja wydarzenia przyczyni się nie tylko do określenia problemów współczesnego społeczeństwa w kontekście konsumpcjonizmu, ale także do wskazania ewentualnych sposobów i możliwości ich rozwiązywania. Będzie to także doskonała okazja do wymiany myśli, poglądów i prezentacji swoich wyników badań.

Podczas Konferencji uczestnicy będą mieli okazję wysłuchania wystąpień Gości Honorowych, zaprezentowania swoich przemyśleń/badań w formie wystąpienia ustnego i/lub posteru oraz publikacji rozdziału w monografii naukowej.

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Współcześnie o konsumpcjonizmie. Dylematy i paradoksy Lublin, 30 listopada 2019 r.

🔶 Zapraszamy do udziału w Konferencji! 💳———————————————————–http://www.konferencja-konsumpcjonizm.pl/

Opublikowany przez Ogólnopolska Konferencja Naukowa Współcześnie o konsumpcjonizmie Środa, 23 października 2019

 

Do udziału w Konferencji zapraszamy przedstawicieli środowisk socjologicznych, psychologicznych, filozoficznych, politologicznych, społecznych, ekonomicznych i prawnych (ochrona praw konsumenta) oraz osób zainteresowanych poruszaną podczas wydarzenia tematyką, w tym:
• pracowników naukowych,
• doktorantów i studentów,
• przedstawicieli urzędów i instytucji ochrony interesów i praw konsumentów, inspekcji handlowych, federacji i stowarzyszeń konsumentów, organizacji pozarządowych,
• praktyków zainteresowanych zagadnieniami prezentowanymi podczas Konferencji

Poruszana tematyka:
• rozwój konsumpcjonizmu (konsumpcjonizm na tle historycznym) i jego przejawy,
• konsumpcjonizm w kontekście wychowania i przemian edukacyjnych,
• charakterystyka potrzeb współczesnego społeczeństwa,
• sylwetka współczesnego konsumenta, tendencje w zachowaniach współczesnych konsumentów,
• konsumpcjonizm a wartości w kontekście społecznym i rodzinnym, wartość człowieka w dobie konsumpcjonizmu (materialny egoizm), konsumpcjonizm a materializm, kultura konsumpcji a więzi społeczne, wartości duchowe a materialne,
• perspektywy rozwoju poprzez konsumpcjonizm, jakość życia obecnych i przyszłych pokoleń,
• konsumpcjonizm w kontekście zasobów ludzkich (marnotrawienie zasobów ludzkich, czasu itp.), konsumpcjonizm a środowisko naturalne,
• konsumpcjonizm a uzależnienia,
• ochrona praw konsumenta (konsumeryzm),
• mass media jako lokomotywa napędzająca rynek konsumencki,
• rola marketingu i reklamy w konsumpcjonizmie,
• konsumpcja trwała i zrównoważona.


Gośćmi Honorowymi Konferencji będą:


dr hab. Joanna Mysona Byrska, prof. UPJPII – Katedra Filozofii Społecznej i Polityki, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Tytuł wystąpienia: Ucieczka ze społeczeństwa konsumpcji

prof. dr hab. Krystyna Romaniszyn – Instytut Socjologii, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński
Tytuł wystąpienia: Janusowe oblicze konsumpcji

Krzysztof Ostafiński – dyrektor Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem
Tytuł wystąpienia: Konsumpcjonizm, a zjawisko zadłużenia na podstawie danych zgromadzonych w Biurze Informacji Kredytowej i Biurze Informacji Gospodarczych InfoMonitor

Jeśli chcesz na bieżąco otrzymać powiadomienie dotyczące organizowanej Konferencji, zostaw proszę swojego maila w formularzu poniżej.

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Współcześnie o konsumpcjonizmie. Abstrakty

Redakcja:
Beata A. Nowak
Agnieszka Pytka
[link]


Patronat Honorowy

 
 


Patronat Medialny

 
 


Organizatorzy

 
 
Facebook