III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Współcześnie o konsumpcjonizmie. Dylematy i paradoksy odbyła się online 14 maja 2021 roku. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 20 osób reprezentujących różne jednostki naukowe z całej Polski.

Celem Konferencji było zgromadzenie w jednym miejscu badaczy naukowo zajmujących się zjawiskiem konsumpcjonizmu. Spotkanie przyczyniło się nie tylko do określenia problemów współczesnego społeczeństwa w kontekście konsumpcjonizmu, ale również do wskazania ewentualnych sposobów i możliwości ich rozwiązywania. Uczestnicy wydarzenia mieli okazję do wymiany myśli, poglądów oraz prezentacji swoich wyników badań. W Konferencji uczestniczyli pracownicy naukowi, doktoranci oraz studenci reprezentujący m.in. środowiska socjologiczne, politologiczne czy ekonomiczne, a także przedstawiciele Partnerów Konferencji.

Gośćmi Honorowymi byli:

dr hab. Joanna Mysona Byrska, prof. UPJPII – Katedra Filozofii Społecznej i Polityki, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Tytuł wystąpienia: Ucieczka ze społeczeństwa konsumpcji

dr Alicja Antas-Jaszczuk, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Tytuł wystąpienia: Konsumpcjonizm wśród młodzieży akademickiej z pokolenia Z (komunikat z badań)

Krzysztof Ostafiński – dyrektor Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem

Tytuł wystąpienia: Konsumpcjonizm, a zjawisko zadłużenia na podstawie danych zgromadzonych w Biurze Informacji Kredytowej i Biurze Informacji Gospodarczych InfoMonitor

Nad przebiegiem obrad czuwał Komitet Naukowy w składzie:

 • dr hab. Joanna Mysona Byrska, prof. UPJPII, Katedra Filozofii Społecznej i Polityki, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • dr hab. Piotr Rozwadowski, prof. SAN, Instytut Bezpieczeństwa Narodowego Społecznej Akademii Nauk w Warszawie
 • dr hab. Grażyna Wąsowicz-Kiryło, Katedra Psychologii Poznawczej, Zakład Teorii Decyzji, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski
 • dr Alicja Antas-Jaszczuk, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • dr Konrad Czernichowski, Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej, Instytut Ekonomii i Finansów, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr Iwona Pałgan, Wydział Nauk Społeczno-Medycznych, Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu
 • dr Agnieszka Roguska, Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • dr inż. Wioletta Wróblewska, Katedra Zarządzania i Marketingu, Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Organizator:

– Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL,


Patronat Honorowy:

 • Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski,
 • Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk,
 • Wydawnictwo Naukowe TYGIEL,
 • Nowoczesne Zarządzanie Biznesem.

Patronat Medialny:

 • Charaktery – Magazyn Psychologiczny
 • Mojapsychologia.pl
 • Polskie Radio Lublin
 • TV Student
Facebook