11 maja 2019 r. w Centrum Analityczno Programowym dla Zaawansowanych Technologii Przyjaznych Środowisku ECO-TECH COMPLEX (ul. Głęboka 39, 20-612) w Lublinie odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Współcześnie o konsumpcjonizmie. W Konferencji uczestniczyło ponad 25 osób reprezentujących 16 jednostek naukowych z całej Polski. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele portali internetowych.

Konferencję otworzył wykład plenarny dr hab. Haliny Worach-Kardas, prof. WSBiNoZ (Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi) pt.: Czy telewizja leczy? Wpływ mass mediów na konsumpcję produktów leczniczych oraz medykalizację społeczeństwa”. Drugim Gościem Honorowym Konferencji był prof. dr hab. Lesław Hostyński (Zakład Etyki, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), który przedstawił temat pt.:Wartości utylitarne – aksjologiczna podstawa świata konsumpcji”.

Kolejnym punktem Konferencji były wystąpienia prelegentów. Prezentacje skupiały się wokół analizy zjawiska konsumpcjonizmu społecznego, przedstawieniu jego mocnych i słanych aspektów oraz określenia czynników, które z jednej strony przyczyniają się do powstawania nierówności społecznych a z drugiej do wzrostu świadomości konsumenckiej i poprawy jakości życia. Uczestnicy konferencji mieli możliwość wymiany myśli, poglądów oraz przedstawienia swoich wyników badań.

Arrow
Arrow
Slider

Nad przebiegiem obrad czuwał Komitet Naukowy w składzie:

 • prof. dr hab. Lesław Hostyński, Zakład Etyki, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
 • prof. Victoria Loboda, Wydział Edukacji Pedagogicznej, Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki (Ukraina),
 • prof. Irina Valitova, Wydział Psychologii Rozwojowej, Brzeski Uniwersytet Państwowy im. Aleksandra Puszkina (Białoruś),
 • dr hab. Halina Worach-Kardas, prof. WSBiNoZ, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi,
 • dr hab. Piotr Celiński, prof. UMCS, Zakład Filozofii i Socjologii Polityki, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
 • dr hab. Janina Florczykiewicz, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,
 • dr hab. Piotr Rozwadowski, Wydział Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie, Społeczna Akademia Nauk Warszawa,
 • dr Mariusz Kicia, Katedra Bankowości, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
 • dr Konrad Czernichowski, Katedra Teorii i Historii Ekonomii, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
 • dr Alicja Antas-Jaszczuk, Katedra Edukacji Społecznej i Kulturowej, Instytut Edukacji Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,
 • dr Iwona Pałgan, Wydział Nauk o Zdrowiu, Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu,
 • dr Agnieszka Roguska, Katedra Edukacji Społecznej i Kulturowej, Instytut Edukacji Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.


Organizatorzy:

– Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL,

– Studenckie Koło Naukowe Pedagogów Kreatywnych pod kierunkiem dr Agnieszki Roguskiej przy UPH w Siedlcach.


Patronat Honorowy:

 • Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski,
 • Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk,
 • Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży „Szansa”.

 

Patronat Medialny:

 • Portal internetowy mojapsychologia.pl,
 • Magazyn psychologiczny ,,Charaktery”,
 • Polskie Radio Lublin.

Facebook