Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

dr hab. Joanna Mysona Byrska, prof. UPJPII
Katedra Filozofii Społecznej i Polityki, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
prof. dr hab. Krystyna Romaniszyn
Instytut Socjologii, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Piotr Rozwadowski, prof. SAN
Wydział Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie, Społeczna Akademia Nauk Warszawa
dr hab. Grażyna Wąsowicz-Kiryło
Katedra Psychologii Poznawczej, Zakład Teorii Decyzji, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski
dr Alicja Antas-Jaszczuk
Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
dr Konrad Czernichowski
Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej, Instytut Ekonomii i Finansów, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr Paweł Kot
Katedra Psychologii Emocji i Motywacji, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dr Iwona Pałgan
Wydział Nauk Społecznych, Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu
dr Agnieszka Roguska
Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
dr inż. Wioletta Wróblewska
Katedra Zarządzania i Marketingu, Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Facebook