Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

prof. dr hab. Lesław Hostyński
Zakład Etyki, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Prof. Victoria Loboda
Wydział Edukacji Pedagogicznej, Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki (Ukraina)
Prof. Irina Valitova
Wydział Psychologii Rozwojowej, Brzeski Uniwersytet Państwowy im. Aleksandra Puszkina (Białoruś)
dr hab. Halina Worach-Kardas, prof. WSBiNoZ
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
dr hab. Piotr Celiński, prof. UMCS
Zakład Filozofii i Socjologii Polityki, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr hab. Janina Florczykiewicz
Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
dr hab. Piotr Rozwadowski
Wydział Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie, Społeczna Akademia Nauk Warszawa
dr Mariusz Kicia
Katedra Bankowości, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej
dr Konrad Czernichowski
Katedra Teorii i Historii Ekonomii, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr Alicja Antas-Jaszczuk
Katedra Edukacji Społecznej i Kulturowej, Instytut Edukacji Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
dr Iwona Pałgan
Wydział Nauk o Zdrowiu, Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu
dr Agnieszka Roguska
Katedra Edukacji Społecznej i Kulturowej, Instytut Edukacji Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
dr inż. Wioletta Wróblewska
Katedra Zarządzania i Marketingu, Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Facebook