Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

Prof. zw. dr hab. Ryszard Bera
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Prof. zw. dr hab. Victoria Loboda
Wydział Edukacji Pedagogicznej
Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki
Prof. Jelena Davidova
Wydział Edukacji i Zarządzania
Uniwersytet Dyneburski (Łotwa)
Prof. Irina Valitova
Wydział Psychologii Rozwojowej
Brzeski Uniwersytet Państwowy im. Aleksandra Puszkina (Białoruś)
Dr Joanna Zienkiewicz
Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Dr Alicja Antas-Jaszczuk
Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Dr Agnieszka Roguska
Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

Facebook