16 stycznia 2020 – 9 kwietnia 2020 r. – zgłoszenie udziału na Konferencję (szczegóły w zakładce Opłaty)
24 kwietnia 2020 r.– zgłaszanie streszczeń wystąpień ustnych oraz posterów naukowych
• 9 maja 2020 r. – III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Współcześnie o konsumpcjonizmie. Dylematy i paradoksy
do 17 maja 2020 r. – nadsyłanie rozdziałów do monografii naukowej oraz oświadczeń autorów
Odpowiadamy na wszystkie otrzymane od Państwa wiadomości. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z jej nieotrzymaniem. Jeśli w przeciągu 2 tygodni od przesłania pracy (również po naniesieniu poprawek) nie otrzymają Państwo od nas mailowego potwierdzenia otrzymania plików, bardzo prosimy o kontakt z nami w tej sprawie.
15 września 2020 r. – wydanie monografii naukowej w formie elektronicznej. Planowany termin obejmuje prace sformatowane zgodnie z informacjami podanymi w zakładce Publikacja, które zostaną wysłane do 17 maja 2020 r. wraz z oryginałem oświadczenia autora/-ów (w wersji papierowej). O terminie dostępności wersji papierowych książek będziemy informowali mailowo.
Facebook