1 grudnia 2017 r. – 22 marca 2018 r. 10 kwietnia 2018 r. – zgłoszenie udziału na Konferencję (szczegóły w zakładce Opłaty)
do 6 kwietnia 2018 r. 10 kwietnia 2018 r. – zgłaszanie streszczeń wystąpień ustnych oraz posterów naukowych
24 kwietnia 2018 r. – Ogólnopolska Konferencja Naukowa Współcześnie o konsumpcjonizmie
do 30 kwietnia 2018 r. – nadsyłanie rozdziałów do monografii naukowej oraz oświadczeń autorów
Odpowiadamy na wszystkie otrzymane od Państwa wiadomości. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z jej nieotrzymaniem. Jeśli w przeciągu 2 tygodni od przesłania pracy (również po naniesieniu poprawek) nie otrzymają Państwo od nas mailowego potwierdzenia otrzymania plików, bardzo prosimy o kontakt z nami w tej sprawie.
15 września 2018 r. – wydanie monografii naukowej w formie elektronicznej – autorzy otrzymują 5 pkt. MNiSW. Planowany termin obejmuje prace sformatowane zgodnie z informacjami podanymi w zakładce Publikacja, które zostaną wysłane do 30 kwietnia 2018 r. wraz z oryginałem oświadczenia autora/-ów (w wersji papierowej). O terminie dostępności wersji papierowych książek będziemy informowali mailowo.
Facebook