Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

dr hab. Joanna Mysona Byrska, prof. UPJPII
Katedra Filozofii Społecznej i Polityki, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
dr hab. Piotr Rozwadowski, prof. SAN
Instytut Bezpieczeństwa Narodowego Społecznej Akademii Nauk w Warszawie
dr hab. Grażyna Wąsowicz-Kiryło
Katedra Psychologii Poznawczej, Zakład Teorii Decyzji, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski
dr Alicja Antas-Jaszczuk
Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
dr Konrad Czernichowski
Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej, Instytut Ekonomii i Finansów, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr Iwona Pałgan
Wydział Nauk Społeczno-Medycznych, Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu
dr Agnieszka Roguska
Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
dr inż. Wioletta Wróblewska
Katedra Zarządzania i Marketingu, Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Facebook